Bangsgaard & Engkærgård
 

 
Bangsgaard
Åbrovej 4, Hassing
7755 Bedsted Thy
 
- Hovedejendommen hvor vi boer, og har svineproduktion
 
 


Engkærgård
Galgebakkevej 2, Hassing
7755 Bedsted Thy
 
- Ejendom med Angusbesætning og bondegårdsferie.