Bangsgaard
Åbrovej 4, Hassing

7755 Bedsted Thy

 

- Hovedejendommen hvor vi boer, og har svineproduktion