Svineproduktion

 

 

På Bangsgaard produceres der årligt ca. 8500 - 9000 slagtesvin, der leveres til slagteriet Tican i Thisted. Produktionen sker i moderne stalde med en kapacitet på 2200 stipladser. Staldbygningerne er opdelt i sektioner, hvor hver sektionen udgør én aflukket stald, der er 10 sektioner i bygningerne. Der fodres med hvede, byg, soyaskrå, fedt, vitaminer og mineraler, som forarbejdes og blandes i eget anlæg. Hvorefter det føres ind i staldene, hvor grisene har konstant adgang til frisk foder og vand.

 

 

     


    Besætningen har SPF-sundhedsstatus, hvilket indebærer at sundhed og renlighed har høj prioritet i det daglige arbejde. Smågrisene købes ved en vægt på 25 kg, hvorefter de opfedes og sendes til slagtning ved en vægt på 105 kg. Staldene er udstyret med fuldautomatiseret indfodringssystem og klimastyring. Ventilationsanlægget sørger således for at temperaturen i staldene er konstant på 22 grader.
 

Eget foderfremstillingsanlæg til produktion af svinefoder. Svinene fodres med blanding af korn, soya, fedt og vitamin/mineralmix.