Planteavl  
Der drives ca. 180 ha agerjord, hvor der dyrkes byg, hvede raps og rajgræs. Al markarbejde udføres med egne maskiner, dog med undtagelse af gylleudkørsel. Udbyttet af planteavlen anvendes for byg og hvedes vedkomne til svinefoder i egen produktion. Græs og rapsfrø sælges til såsæd. Al korn og frø opbevare i eget plantørringsanlæg, eller gastæt silo. Udover agerjord passes der ca. 1 ha skov.  
 
    
På nogle af markerne såes korn, græsfrø og placeres gødning i én arbejdsgang med Väderstad såmaskine fra Dollerup Maskinstation.
 

Presseholdet holder pause (Dollerup Maskinstation)
  Bangsgaard leverer halm til Hvidbjerg varmeværk, og til en rideskole. Desuden bruges der halm til Angus-besætningen på Engkærgaard. Halmpresning udføres af Dollerup Maskinstation.