Bangsgaard & Engkærgård
Landbrug

En moderne landbrugsvirksomhed med baggrund i mere end 150 års historie.

 

Nyere historie.

Bangsgaard bliv købt af Peter og Ingrid Eliassen i foråret 1976. I 1978 blev gårdens daværende stalde ombygget til slagtesvinsproduktion med henblik på produktion af "Antoniusgrisen", som er en mærkevare indenfor kødproduktion.
I 1984 forpagtes Hassing præstegård med bygninger og 16 ha, og samme år købes ejendommen Tinghøjvej 2 af Magda og Niels Krabbe. Bygningerne sælges, og 16 ha jord lægges under "Bangsgaard". I 1986 købes ejendommen Åbrovej 10 af Agnes Graugaard. Bygningerne med et mindre jordtilliggende sælges, og de resterende 22 ha sammenlægges med "Bangsgaard". Der bygges samme år 700 kvm. lade og maskinhus, der udvides til 1000 kvm. i 1991. I 1991 købes endvidere ejendommen Tinghøjvej 3 med et jordtilliggende på 7 ha, der ligeledes ligges under "Bangsgaard". I 1982 forpagtes ca. 6,8 ha af Marie Graugaard, Åbrovej 12.

Den 4. August 1993 nedbrænder 2 stalde og laden, og der opføres nye stalde med 1200 stipladser og foderrum. I 1995 tilbygges en stald med 230 stipladser, og i 1997 tilbygges endnu en stald med 340 stipladser, så der samlet var  1770 stipladser. I 1996 købes ejendommen åbrovej 25. Bygningerne sælges og 14 ha samt ca. 13 ha, der samme år er købt fra "bakkegården", Kildedal 8, lægges under "Bangsgaard". I 1997 købes ejendommen Tinghøjvej 4 på 4,6 ha og lægges under gården.

I 1998 købes "Engkærgård", Galgebakken 2 på 36 ha. Der er ved overtagelsen en besætning på 60 køer og 57 ungdyr, der bliver solgt, og i stedet købes en mindre besætning af Angus avlsdyr. Stuehuset bliver gennemgående restaureret, og udlejes nu til bondegårdsferie. I 2000 købes ejendommen Tinghøjvej 6. Bygningerne sælges, og ca. 15 ha lægges sammen med "Bangsgaard", der nu har et jordtilliggende på 102 ha. " Engkærgård og jorden fra "Bakkegården" er på 50 ha. I 2002 er der bygget en ny stald med plads til ca. 500 slagtesvin. Den årlige produktion vil herefter blive på ca. 9000 slagtesvin. Den 1/4-2003 er ejendommen Åbrovej 12 købt. 7 ha bliver lagt under "Bangsgaard".

November 2006 Købes ejendom med 17 ha, beliggende på Åbrovej 13.

 

2008 Forpagtet 4 ha beliggende på Åbrovej 8.             

 

2011 Forpagtet 20 ha af ejendommen beliggende på Åbrovej 5.

Det samlede areal udgør således 130 hektar under Bangsgaard og 50 hektar under Engkærgård, samt ca. 25 hektar jord forpagtet eller gødningsaftaler.
 

Desuden har vi forpagtet ca. 48 ha naturareal dels af Thisted Kommune og Thy Statsskovdistrikt.