Engkærgård

Engkærgård blev købt i 1998, hvorefter stuehuset blev gennemgribende moderniseret, med hensigt på udlejning til bondegårdsferie. Der er 36 ha tilknyttet ejendommen, deriblandt eng og lidt skov. På gården er der en produktion af Aberdeen Angus kødkvæg med henblik på avlsdyr.

Gården er beliggende tæt ved Hassing by, og ligger ca. 2 km fra Bangsgaard.