Bangsgaard

 


Bangsgaard har været ejet af Ingrid og Peter Eliassen siden 1976, hvor ejendommen ved overtagelsen var på 22 ha. I den forløbende periode har gården gennemgået en række forandringer og udvidelser. Der drives således i dag fra Bangsgaard 100 ha agerjord, samt en produktion af ca. 9000 slagtesvin årligt.