Engkærgård - Aberdeen Angus


Vores angus besætning har fået sin egen hjemmeside.

Se venligst -
www.thy-angus.dk

KO:  GRYDEGÅRD OXY 2 (CKR-nr. 83719-00165).
Kalv: VERA-Engkærgård (CKR-nr. 38710-00892)
Koen blev Skuet bedste dyr, blandt samlige kødkvægracer
på Dyrskuet i Hurup Thy i 2004.

På Engkærgård drives en Aberdeen Angus besætning, bestående af 1 tyr, 22 køer  + opdræt, i alt ca. 50 dyr. Besætningen drives primært med avl for øje.
 

Vore køer er efter flg. tyre: Høgsgård- Madsen, Geis Gambler 21`90, Ajshøj Latigo, Ajshøj Duke, Ajshøj Penn, DMM Instinct 6J, Ankonian Elixir 100, Ankelbo Ego og Vestkysten Black Top.
Vore kalve i år 2006 er efter flg. tyre: Ajshøj Penn, SRV Hedebo 818, og Rawburn Trans-former.

Hvert år sælges et antal ungdyr slagtet og færdig parterede til private. Kødet er kendetegnet ved en fremragende kvalitet, med en perfekt marmorering.

Der leveres i kvantum af 1/1 - 1/2 - 1/4, til priser fra 50-55 kr. kg. pakket.

 

Om Racen
Aberdeen –Angus racen er grundlagt i Scotland for næsten 200 år siden. Stambogen blev startet i 1840 og har været lukket  i mere end 100 år. Det vil sige, at kun dyr  med forældre, som enten er stambogsførte eller har  registreret raceren afstamning kan optages. I dag er racen global og en af de største kødkvægsracer i Nordamerika, Sydamerika og Australasien. Avlen drives nationalt efter lokale behov med international koordinering. I Danmark  har pt. 1100 besætninger renracede eller Angus krydsningsdyr omfattende 3.100 renracede køer,  800 krydsningskøer med 50% eller mere Angus afstamning og et antal (ikke oplyst) renracede tyre. 

I Danmark er målet for avlen at fastholde og forbedre produktionsøkonomiske og trivsels egenskaber:

·  Enestående spisekvalitet
·  Lette kælvninger og livskraftige kalve
·  Høj tilvækst
·  God slagteklassificering
·  Omsætter græs/grovfoder til mælk og kød
·  Høj sundhed/frugtbarhed
·  God mælkeydelse
·  Naturlig hornløshed
·  Roligt temperament

Avlsarbejdet  gennemføres dels ved en række koordinerede tiltag som administreres af Dansk Angus foreningens avlsudvalg og dels ved privat import af avlsdyr, sæd og embryoner.

Dansk Angusforenings hjemmeside: www.danskangus.dk

Kontakt:
Peter Eliassen
Åbrovej 4, Hassing
7755 Bedsted
Tlf. 97 94 62 20/20 25 62 20
e-mail eliassen@adr.dk
www.bangsgaard-agro.dk

 

 

 

  Ajshøj Penn, Brugt i besætning 2000 - 2005, solgt til avl.
   
  Ajshøj Penn.
SRV Hedebo 818, brugt til avl fra 2005. Kalve, forår 2005.
SRV Hedebo 818.